Dafabet

Video diễn biến chính

 • Juventus vs Barcelona

  07/06/2015
 • Real Madrid vs Juventus

  14/05/2015
 • Bayern Munich vs Barcelona

  13/05/2015
 • Barcelona vs Bayern Munich

  07/05/2015
 • Juventus vs Real Madrid

  06/05/2015
 • Real Madrid vs Atletico Madrid

  23/04/2015
 • Monaco vs Juventus

  23/04/2015
 • Bayern Munich vs Porto

  22/04/2015
 • Barcelona vs PSG

  22/04/2015
 • PSG vs Barcelona

  16/04/2015
 • Porto vs Bayern Munich

  16/04/2015
 • Atletico Madrid vs Real Madrid

  15/04/2015
 • Juventus vs Monaco

  15/04/2015
 • Borussia Dortmund vs Juventus

  19/03/2015
 • Barcelona vs Manchester City

  19/03/2015
 • Monaco vs Arsenal

  18/03/2015

Bình luận

Link Xem Dự đoán Tỉ số chuẩn

Không: spam, post link, chửi nhau...