Video: Ba Lan vs Bắc Ailen

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Ba Lan vs Bắc Ailen
Video: Ba Lan vs Bắc Ailen

Video: Ba Lan vs Bắc Ailen

Euro 2016 – Bảng C:

Ba Lan 1 – 0 Bắc Ailen

(12/06/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Euro 2016

Clip diễn biến chính

Đang tải...

Clip bàn thắng

Đang cập nhật…

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây