Video: Barcelona vs AC Milan

Bình luận


AC Milan đã có một trận đấu rất hay

AC Milan đã có một trận đấu rất hay


UEFA Champions League – Bảng H:

Barcelona 2 - 2 AC Milan

14/09/2011

Cuồng nhiệt TV

Clip diễn biến chính

Xem tất cả video tại đây