Video: Barcelona vs Manchester United

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Barcelona vs Manchester United
Video: Barcelona vs Manchester United

Video: Barcelona vs Manchester United

International Champions Cup 2017 - Nhóm Bắc Mỹ:

Barcelona 1 - 0 Manchester United

(27/07/2017)

Cuồng nhiệt TV - Video International Champions Cup 2017

Clip diễn biến chính


Lucky88

Clip bàn thắng

Tóm tắt trận đấu

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây