Video: Barcelona vs Sevilla

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Barcelona vs Sevilla
Video: Barcelona vs Sevilla

Video: Barcelona vs Sevilla

Supercopa 2016/2017:

Barcelona 3 – 0 Sevilla

(18/08/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Supercopa 2016/2017

Clip diễn biến chính

Đang tải...

Trao Giải

Tóm tắt trận đấu

Đang tải...

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây