Video: Chelsea vs Liverpool

Bình luận


Chelsea 1 - 2 Liverpool

Chelsea 1 - 2 Liverpool

Premier League 2011/2012 - Vòng 12:

Chelsea 1 - 2 Liverpool

21/11/2011

Cuồng nhiệt TV

Clip diễn biến chính

Xem tất cả video tại đây