Video: Hoàng Anh Gia Lai vs XM Vicem Hải Phòng

Bình luận


Video: Hoàng Anh Gia Lai vs XM Vicem Hải Phòng

Video: Hoàng Anh Gia Lai vs XM Vicem Hải Phòng


V-League 2013 – Vòng 15:

Hoàng Anh Gia Lai 1 – 0 XM Vicem Hải Phòng

(06/07/2013)

Cuồng nhiệt TV - Video V-League 2013

Clip diễn biến chính

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây