Video: Lens vs Arsenal

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Lens vs Arsenal
Video: Lens vs Arsenal

Video: Lens vs Arsenal

Giao hữu 2016:

Lens 1 – 1 Arsenal

(23/07/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2016

Clip diễn biến chính

Đang tải...

Tóm tắt trận đấu

Đang tải...

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây