Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Pháp vs Bờ Biển Ngà
Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Giao hữu 2016:

Pháp 0 - 0 Bờ Biển Ngà

(16/11/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2016

Clip diễn biến chính

Đang tải...

Clip bàn thắng

Đang tải...

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây