Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Pháp vs Bờ Biển Ngà
Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Video: Pháp vs Bờ Biển Ngà

Giao hữu 2016:

Pháp 0 - 0 Bờ Biển Ngà

(16/11/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2016

Clip diễn biến chính

Đang tải...

M88

Clip bàn thắng

Đang tải...

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây