Video: Thanh Hóa vs XM Vicem Hải Phòng

Bình luận


Video: Thanh Hóa vs XM Vicem Hải Phòng

Video: Thanh Hóa vs XM Vicem Hải Phòng


V-League 2013 - Vòng 6:

Thanh Hóa 2 - 2 XM Vicem Hải Phòng

(21/04/2013)

Cuồng nhiệt TV - Video V-League 2013

Clip diễn biến chính


Lucky88

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây