Video: Tottenham Hotspur vs Liverpool

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Tottenham Hotspur vs Liverpool
Video: Tottenham Hotspur vs Liverpool

Video: Tottenham Hotspur vs Liverpool

Premier League 2016/2017 – Vòng 3:

Tottenham Hotspur 1 – 1 Liverpool

(27/08/2016)

Cuồng nhiệt TV - Video Premier League 2016/2017

Clip diễn biến chính

Đang tải...

Tóm tắt trận đấu

Đang tải...

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây