Video: Việt Nam vs Triều Tiên

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Việt Nam vs Triều Tiên
Video: Việt Nam vs Triều Tiên

Video: Việt Nam vs Triều Tiên

Giao hữu 2015:

Việt Nam 1 - 1 Triều Tiên

(17/05/2015)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2015

Xem đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt: Xem lại: Việt Nam vs Triều Tiên

Clip diễn biến chính và Clip bàn thắng

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây